Wrócił do Polski ze sfałszowanym dowodem osobistym

Do zatrzymania Polaka doszło na lotnisku w Katowicach – Pyrzowicach po przylocie samolotu z Oslo. Mężczyzna do kontroli okazał polski dowód osobisty, który wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy co do jego autentyczności. W trakcie dalszych czynności okazało się, że dokument, którym posłużył się podróżny został podrobiony na wzór oryginalnego. Obywatel Polski kupił podrobiony dowód w Norwegii za 750 koron norweskich. Podczas przesłuchania oświadczył, że zgubił swój dowód w Norwegii i postanowił kupić podrobiony dokument, aby wrócić do kraju.

38 – letniemu Polakowi został przedstawiony zarzut usiłowania przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom, przy użyciu podstępu polegającego na użyciu jako autentycznego podrobionego polskiego dowodu osobistego. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów oraz złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

  • podrobiony dowód osobisty

Źródło: Policja.pl /strazgraniczna.pl