Irańczyk kupił iracki paszport. Wszystko po to by dotrzeć do Europy

Do zatrzymania doszło 13 marca, zaraz  po tym, jak mężczyzna  przekazany został przez niemieckie służby.

Z wyjaśnień 41-letniego obywatela Iranu wynika, że do Polski przybył w październiku ubiegłego roku. Paszport, na podstawie którego przekroczył granicę, kupił w Iraku za 9 tys. dolarów. Podrobionym dokumentem posłużył się także w trakcie aplikowania o wizę w polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym w Iraku. Po przyjeździe do Polski udał się od razu do Niemiec i tam złożył wniosek o azyl.

Mężczyzna w dniu przekazania posiadał przy sobie dwa zupełnie inne dokumenty. Oba były wystawione na te same dane, nawet numery tych dokumentów były identyczne. Ponieważ dane cudzoziemca zamieszczone we wniosku o wydanie wizy oraz te, które widniały w okazanych dokumentach różniły się, funkcjonariusze SG podjęli czynności w celu ustalenia prawdziwej tożsamości mężczyzny.  

Cudzoziemiec został zatrzymany, dodatkowo zostaną mu przedstawione zarzuty przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom oraz posłużenia się podrobionym irackim paszportem. Funkcjonariusze Straży Granicznej skierowali dzisiaj wniosek do sądu o umieszczenie obywatela Iranu w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Źródło: Policja.pl / strazgraniczma.pl

Możesz wybrać województwo rozwijając MENU w lewym górnym rogu strony