Dwóch obywateli Chin zatrzymanych w Wólce Kosowskiej

Dwóch zatrzymanych Azjatów, to mężczyźni w wieku 38 i 47 lat, którzy nie spełniając wymogów pobytowych obowiązujących w Polsce, próbowali ukrywać się na terenie Wólki Kosowskiej. Żaden z nich nie posiadał ważnej wizy, ani też wymaganego innego dokumentu, pozwalającego na legalny pobyt w Polsce. Na co dzień mężczyźni pracowali przy rozładunku kontenerów w jednym z miejscowych magazynów. Wprawdzie jeden z zatrzymanych Azjatów legalizował już swój pobyt w Polsce na czas określony, to jednak po upływie terminu ważności karty pobytowej nie ponowił procedury umożliwiającej mu przebywanie na terytorium RP. Drugiemu zaś wygasła wiza uprawniająca go do wjazdu i pobytu w naszym kraju. Poza decyzjami zobowiązującymi ich do powrotu Komendant Placówki Straży Granicznej w Warszawie wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy o umieszczenie jednego z mężczyzn w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

źródło: Policja.pl / strazgraniczna.pl

Możesz wybrać województwo rozwijając MENU w lewym górnym rogu strony