Fałszywe stemple w macedońskim paszporcie

  • zdjęcie archiwum NwOSG

Tuż przed odlotem samolotu do Skopje do odprawy paszportowej zgłosił się ob. Macedonii, który do kontroli okazał funkcjonariuszowi Straży Granicznej swój macedoński paszport, w którym znajdowały się podejrzane odbitki stempli greckiej kontroli granicznej. Wszystkie cechy wskazywały na to, że są one sfałszowane przez podrobienie na wzór oryginalnych. W celu potwierdzenia faktu, czy mężczyzna rzeczywiście w terminach widniejących na podejrzanych stemplach w paszporcie przekraczał grecką granicę, funkcjonariusze skontaktowali się z grecką służbą migracyjną. Strona grecka potwierdziła podejrzenia funkcjonariusza, co do autentyczności stempli, okazały się być podrobione. W związku z usiłowaniem przekroczenia granicy państwowej RP wbrew przepisom, cudzoziemiec został zatrzymany. Zamieszczone stemple miały potwierdzić nieprawdę, co do długości terminu pobytu Macedończyka na terytorium poszczególnych państw Schengen, po których swobodnie podróżował. Cudzoziemiec odmówił złożenia wyjaśnień w jaki sposób wszedł w posiadanie sfałszowanych odbitek w paszporcie. Z uwagi na fakt posłużenia się paszportem z zamieszczonymi przez osobę nieuprawnioną podrobionymi na wzór oryginalnych odbitkami stempli kontroli granicznej, Komendant PSG Warszawa-Okęcie wydał decyzję o zobowiązaniu mężczyzny do powrotu w terminie 15 dni i zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych Państw obszaru Schengen na okres roku.

źródło: Policja.pl / strazgraniczna.pl

Możesz wybrać województwo rozwijając MENU w lewym górnym rogu strony