Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastyczno-fotograficznego pn. „Stok nie jest dla bałwanów”

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastyczno-fotograficznego pn. „Stok nie jest dla bałwanów”

Data publikacji 15.03.2019

Dzisiaj rozstrzygnięty został konkurs plastyczno-fotograficzny pn. „Stok nie jest dla bałwanów”, zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Jury konkursu wyłoniło 10 laureatów spośród blisko 2 000 nadesłanych prac.

Konkurs był elementem ogólnopolskiej akcji informacyjno – edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” organizowanej przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji wraz ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, Polskim Związkiem Narciarskim, Stołeczną Grupą Wojewódzką IPA oraz Fundacją PZU.

Przedsięwzięcie adresowane było do osób urodzonych w 2003 roku bądź później. Od 12 stycznia do 8 marca br. do Komendy Głównej Policji można było nadsyłać prace wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską, fotograficzną lub przy użyciu programów komputerowych, ponadto prace zgłaszane do konkursu mogły być wykonane indywidualnie lub w maksymalnie trzyosobowych zespołach. Zadaniem uczestników konkursu było zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Jury konkursu podczas posiedzenia przeanalizowało nadesłane prace. W trakcie obrad pod uwagę brano zarówno wartość artystyczną, wiek autora, samodzielność wykonania, jak i spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem konkursu.

W pierwszej turze wyłoniono 30 finalistów, a po ponownej analizie przyznano łącznie 2 nagrody główne i 2 wyróżnienia w II kategoriach wiekowych oraz 5 wyróżnień specjalnych.

WERDYKT JURY:

KATEGORIA I – wiek: 5-10 lat

  • NAGRODA GŁÓWNA: Alicja i Emilia Cebula (lat 8)
  • WYRÓŻNIENIE: Zuzanna Bednarska (lat 10)
  • WYRÓŻNIENIE SPECJALNE: Kajetan Siwarski (lat 8), Jan Kamiński (lat 8)

KATEGORIA II –  wiek:11-16 lat

  • NAGRODA GŁÓWNA: Zuzanna Jaciubek (lat 14)
  • WYRÓŻNIENIE: Adrianna Nędza (lat 14)
  • WYRÓŻNIENIE SPECJALNE: Maciej Szymański (lat 16), Amelia Turek (lat 11), Weronika Florczyk (lat 13),

Jury serdecznie gratuluje laureatom konkursu i dziękuje wszystkim jego uczestnikom i opiekunom za zaangażowanie oraz nadesłanie ciekawych prac. O terminie wręczenia nagród laureaci oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.

(Biuro Prewencji KGP / mw)

Prace laureatów:

źródło: policja.pl