Obywatel Ukrainy nie wjechał do Polski

Okazało się też, że mężczyzna w październiku 2018 r. złożył w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wniosek o pobyt czasowy, który jest w trakcie rozpatrywania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – z uwagi na stan faktyczny – cudzoziemiec powinien posiadać ważną wizę lub inny ważny dokument pobytowy. W wyniku dalszych czynności ustalono, że podróżny takich dokumentów nie posiadał.

W związku z powyższym ob. Ukrainy nie zezwolono na wjazd do Polski oraz wydano decyzję o odmowie wjazdu na terytorium RP.  Z uwagi na fakt, iż natychmiastowy odlot cudzoziemca do Lwowa nie był możliwy, 26-latek oczekiwać będzie na odlot na Ukrainę do piątku wieczorem ( tj. 15 marca) w pomieszczeniach służbowych PSG w Krakowie – Balicach.

  • Obywatel Ukrainy nie wjechał do Polski

Źródło: Policja.pl / strazgraniczna.pl

Możesz wybrać województwo rozwijając MENU w lewym górnym rogu strony