Bieszczadzki Oddział SG wziął udział w zlikwidowaniu grupy przestępczej – operacja międzynarodowa…

Od początku 2018 roku funkcjonariusze BiOSG, w porozumieniu ze służbami państw sąsiednich prowadzili na terenie Polski, a szczególnie Podkarpacia rozpoznanie mające na celu zlikwidowanie kanału przerzutowego nielegalnych imigrantów.

Pierwszy przypadek miał miejsce 24 maja 2018 r. w m. Brzegi Górne, gdzie zatrzymano 4 organizatorów (ob. Uzbekistanu) i 8 nielegalnych imigrantów narodowości wietnamskiej.

Kolejny, w dniu 20 sierpnia 2018r. i zatrzymano 5 organizatorów  (ob. Słowacji i Ukrainy) oraz 12 nielegalnych imigrantów narodowości wietnamskiej.

Przeprowadzone wówczas przez funkcjonariuszy czynności pozwoliły ustalić, że organizatorzy zatrzymani na terytorium Polski są członkami zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej i są objęci zainteresowaniem operacyjnym równocześnie przez funkcjonariuszy Wydziału ds. Handlu Ludźmi i Nielegalnej Migracji Narodowej Centrali ds. Przestępczości Zorganizowanej Policji Kryminalneji Dochodzeniowej Republiki Czech, Narodowej Jednostki do Walki z Nielegalną Migracją Republiki Słowacji, a także funkcjonariuszy Pionu Operacyjnego Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

W wyniku wymiany międzynarodowych informacji  ustalono, że zorganizowana grupa przestępcza liczy co najmniej 35 osób, a swoją działalność prowadziła na terytorium Ukrainy, Słowacji, Polski, Czech i Niemiec od co najmniej początku 2018 roku. W tym czasie udokumentowanych zostało kilkanaście przypadków organizowania przerzutów przez granicę polsko-ukraińską i ukraińsko-słowacką, w których zostało przerzuconych około 100 nielegalnych imigrantów (ob. Wietnamu, Bangladeszu, Sri Lanki). Ustalono, że za przerzut jednego nielegalnego imigranta członkowie grupy pobierali opłatę w wysokości 2500 dolarów. Według ustaleń imigranci dostawali się legalnie drogą lotniczą do Rosji lub
na Ukrainę. Tam członkowie grupy zapewniali im wyżywienie i zakwaterowanie, a następnie organizowali dalszy przerzut przez tzw. „zieloną granicę” z Ukrainy do RP lub z Ukrainy na Słowację. Po przerzucie na terytorium strefy Schengen imigranci byli dalej przetransportowani do miejsca docelowego znajdującego się na terytorium Niemiec.

Dokonane ustalenia wykazały także, że grupa przestępcza oprócz organizowania przerzutów nielegalnych imigrantów zajmowała się produkcją i dalszą dystrybucją sfałszowanych dokumentów.

11 marca 2019 r. mając na uwadze zgromadzony obszerny materiał procesowy służby graniczne i policyjne Czech, Słowacji, Ukrainy i Polski podjęły decyzję o przeprowadzeniu równoczesnych działań.

Funkcjonariusze Wydziału ds. Handlu Ludźmi i Nielegalnej Migracji Narodowej Centrali ds. Przestępczości Zorganizowanej Policji Kryminalnej i Dochodzeniowej Republiki Czech we współdziałaniu z funkcjonariuszami Narodowej Jednostki do Walki z Nielegalną Migracją Republiki Słowacji, a także z funkcjonariuszami Pionu Operacyjnego Państwowej Służby Granicznej Ukrainy i Wydziału Operacyjno-Śledczego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu  przeprowadzili równoczesne  działania operacyjne pod krypt. „LONG WAY”, które miały na celu zatrzymanie bezpośrednio zaangażowanych w proceder organizowania nielegalnej migracji z Ukrainy poprzez Polskę i Słowację do Czech i dalej na Zachód Europy, przeszukanie ich miejsc zamieszkania, a także ewentualnych innych miejsc gdzie mogą być przetrzymywani nielegalni imigranci.

Udział funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału SG polegał na ścisłym współdziałaniu z międzynarodowymi służbami, a  skutkiem było m. in. wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec jednego z członków grupy.

Tylko w tym dniu podczas „realizacji” sprawy w Republice Czeskiej zatrzymano 12 osób (obywateli krajów byłego Związku Radzieckiego). Siedmiu z nich zostało tymczasowo aresztowanych.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

  • grupa imigrantów i organizatorów przerzutu zatrzymana w Bieszczadach (2018 r.)
  • grupa imigrantów zatrzymana w Bieszczadach (2018r.)
    grupa imigrantów zatrzymana w Bieszczadach (2018r.)
  • zatrzymanie członków grupy na terytorium Czech (11.03.2019 r.)
    zatrzymanie członków grupy na terytorium Czech (11.03.2019 r.)

Źródło: Policja.pl / strazgraniczna.pl

Możesz wybrać województwo rozwijając MENU w lewym górnym rogu strony