Obywatele Ukrainy pracowali nielegalnie

Funkcjonariusze z Placówek SG w Legnicy, Wrocławiu-Starachowicach, Zielonej Górze-Babimoście oraz Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali 16 ob. Ukrainy. Po przeprowadzeniu kontroli legalności zatrudnienia funkcjonariusze stwierdzili, że cudzoziemcy wykonywali pracę niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Obywatele Ukrainy nie posiadali stosownych dokumentów, które zezwalałyby im na wykonywanie pracy w naszym kraju.

Komendanci Placówek SG za popełnione czyny zobowiązali cudzoziemców do powrotu do kraju pochodzenia orzekając jednocześnie czas, w jakim nie mogę ponownie wjechać na terytorium Polski oraz strefy Schengen.

Źródło: Policja.pl / strazgraniczma.pl

Możesz wybrać województwo rozwijając MENU w lewym górnym rogu strony