Funkcjonariusze Placówki SG z Tarnowa promowali formację podczas spotkań z młodzieżą

Kilka dni temu w amfiteatrze usytuowanym w pobliżu szkoły w Gromniku, odbył się VII Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych. W zmaganiach uczestniczyły drużyny, pochodzące z Nowego Sącza, Krakowa, Gromnika, Wojnicza oraz Kalwarii Zebrzydowskiej. Przegląd był doskonałą okazją do prezentacji sprzętu i uzbrojenia, będącego na wyposażeniu  Placówki Straży Granicznej w Tarnowie. Strażnicy graniczni z Tarnowa przeprowadzili również prelekcję, w trakcie której omówili  zagadnienia związane mi.in.: z pełnieniem służby w SG, zasadami pobytu w strefie nadgranicznej i przy granicy państwa.

 • Funkcjonariusze PSG z Tarnowa promowali formację
 • Funkcjonariusze PSG z Tarnowa promowali formację
  Funkcjonariusze PSG z Tarnowa promowali formację
 • Funkcjonariusze PSG z Tarnowa promowali formację
  Funkcjonariusze PSG z Tarnowa promowali formację
 • Funkcjonariusze PSG z Tarnowa promowali formację
  Funkcjonariusze PSG z Tarnowa promowali formację

Natomiast tarnowskie Zakłady Mechaniczne zorganizowały szkolenie z zakresu realizacji spraw obronnych oraz promocji służby wojskowej. Funkcjonariusze Placówki SG z Tarnowa przedstawili  uczestnikom posiadany sprzęt i wyposażenie oraz charakterystykę służby i zadań realizowanych przez Straż Graniczną  m.in. z zakresu: zatrzymywania i kontroli pojazdów, postępowania z osobami zatrzymanymi oraz patrolowania. W imprezie, oprócz funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Tarnowie, brali udział żołnierze 16 Batalionu Powietrznodesantowego,  6 Batalionu Logistycznego oraz  Wojsk Obrony Terytorialnej z Krakowa, jak również funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji  i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Tarnowa.

 • Funkcjonariusze PSG z Tarnowa promowali formację
  Funkcjonariusze PSG z Tarnowa promowali formację
 • Funkcjonariusze PSG z Tarnowa promowali formację
  Funkcjonariusze PSG z Tarnowa promowali formację
 • Funkcjonariusze PSG z Tarnowa promowali formację
  Funkcjonariusze PSG z Tarnowa promowali formację

Powyższe działania tarnowskich funkcjonariuszy wpłynęły niewątpliwie na kształtowanie pozytywnego wizerunku Straży Granicznej.

Źródło: Policja.pl / strazgraniczna.pl

Możesz wybrać województwo rozwijając MENU w lewym górnym rogu strony