Porozumienie o współdziałaniu

Nowe porozumienie dotyczy prowadzenia wspólnych działań w zakresie zapobiegania oraz zwalczania nieprawidłowości związanych z pracą cudzoziemców na terenie Warmii i Mazur.

Porozumienie obejmuje również zasady prowadzenia wspólnych kontroli, wymianę doświadczeń, a także organizację przedsięwzięć informacyjnych z udziałem pracodawców i przedsiębiorców.

źródło: Policja.pl / strazgraniczna.pl