5 odmów wjazdu na warszawskim „Okęciu”

Obywatele Uzbekistanu 28 i 26 letni mężczyźni do Warszawy przylecieli z Mińska. Obydwaj podróżni posiadali wizy Schengen wydane przez Konsula Łotwy w Taszkiencie w celach handlowych. Nie potrafili jednak wytłumaczyć, dlaczego zamiast do Łotwy gdzie ma siedzibę firma zapraszająca przylecieli do polski. Podobnie celu pobytu w Polsce nie potrafił uwiarygodnić 31-letni obywatel Etiopii, który podróżował z Dubaju i 36-letni obywatel Angoli przylatujący z Doha. Natomiast 31-letni obywatel Ukrainy, który przyleciał z Odessy wykorzystał maksymalny dozwolony czas pobytu na terytorium Schengen.

Wszystkim wymienionym podróżnym odmówiono wjazdu i wystawiono stosowne decyzje.

źródło: Policja.pl / strazgraniczna.pl