“POMOC, A NIE PRZEMOC” – SPOTKANIE POLICJANTÓW Z PIELĘGNIARKAMI

“POMOC, A NIE PRZEMOC” – SPOTKANIE POLICJANTÓW Z PIELĘGNIARKAMI

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Mońkach przeprowadzili szkolenie dla pielęgniarek w ramach programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC”. Celem działania jest zapobieganie przemocy stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych, poprzez podniesienie świadomości służb medycznych w zakresie występowania tego problemu.

Monieccy policjanci, przeprowadzili wczoraj szkolenie, którego adresatami były pielęgniarki z SP ZOZ Mońki. Spotkanie odbyło się w ramach podlaskiego programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC”, którego głównym założeniem jest przeciwdziałanie przemocy domowej stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. To właśnie ta grupa społeczna może być zagrożona przemocą ze strony osób najbliższych. Wysoka świadomość specjalistów pracujących w środowiskach osób starszych, może skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku.

Policjanci apelują o to, aby osoby posiadające wiedzę o przypadkach przemocy wobec osób starszych, reagowały i powiadamiały odpowiednie instytucje.

Źródło: Policja.pl /strazgraniczna.pl