Wspólne działania prewencyjno–kontrolne

  • zdjęcie archiwum NwOSG

Zatrzymani to dwóch obywateli Gruzji i jeden Tadżykistanu. Gruzini nie opuścili Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu na terytorium państw obszaru Schengen, do którego byli uprawnieni bez konieczności posiadania wizy. Tadżyk zaś nie posiadał dokumentu uprawniającego go do pobytu na terytorium Polski. W związku z tym Komendant PSG w Warszawie wydał cudzoziemcom decyzję o zobowiązaniu do powrotu z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen na okres 1 roku.

Wszyscy zatrzymani po zakończeniu czynności administracyjnych opuścili placówkę SG.

W czwartkowych działaniach kontrolno – prewencyjnych, poza funkcjonariuszami Straży Granicznej, uczestniczyli również funkcjonariusze Policji, Krajowej Administracji Skarbowej oraz pracownicy Urzędu m.st. Warszawy.

źródło: Policja.pl / strazgraniczna.pl