Stwierdzili naruszenia w jednej z agencji pośrednictwa pracy

Od listopada 2018 r. do kwietnia 2019 r. funkcjonariusze z Grupy Zamiejscowej Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli przeprowadzili kontrolę w agencji pośrednictwa pracy na terenie Radomia. Kontroli poddano 1288 cudzoziemców, w tym obywateli: Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Armenii, Mołdawii i Rosji. Efektem kontroli było ujawnienie 433 cudzoziemców, wobec których pracodawca czyli właściciel agencji pracy nie dopełnił obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj.: nie zgłosił lub przekroczył termin wpisu do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez  tych cudzoziemców oraz nie informował właściwych powiatowych urzędów pracy o ich zatrudnieniu. Cudzoziemcy pracowali w różnych profesjach na terenie całej Polskich, zazwyczaj jako pomoc gastronomiczna albo na budowach.

W związku z naruszeniem przez właściciela agencji procedur, został ukarany grzywną w wysokości 2000 zł.

źródło: Policja.pl / strazgraniczna.pl

Możesz wybrać województwo rozwijając MENU w lewym górnym rogu strony