„HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ POLICJI” – ETAP WOJEWÓDZKI KONKURSU ROZSTRZYGNIĘTY

„HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ POLICJI” – ETAP WOJEWÓDZKI KONKURSU ROZSTRZYGNIĘTY

Data publikacji 15.05.2019

15 maja br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego na Plakat Promujący 100. Rocznicę Powołania Policji Państwowej pn. „Historia i współczesność Policji”
pod patronatem honorowym Wojewody Lubuskiego. Spośród prac nadesłanych do etapu wojewódzkiego jury wyłoniło 3 laureatów i 3 osoby wyróżnione. Uroczysta gala wręczenia nagród już 6 czerwca!

Celem konkursu było upowszechnienie jubileuszowej 100. rocznicy powołania Policji Państwowej, propagowanie historii i tradycji Policji z lat 1919 – 1939 i z czasów współczesnych, kształtowanie etosu służby oraz pozytywnego wizerunku Policji jako instytucji godnej zaufania. Przedsięwzięcie skierowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego.

Komisja Konkursowa w składzie:

 • mł. insp. Anna Szydzik – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. – Przewodnicząca Komisji,
 • Magdalena Dudlej – Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Gorzowie Wlkp.,
 • Małgorzata Nowak – Lubuski Urząd Wojewódzki,
 • Aleksandra Klimczak – Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.,
 • Dariusz Sapkowski – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.,

biorąc pod uwagę kryteria oceny: zgodność tematu pracy z tematem konkursu, wartość estetyczną i techniczną, oryginalność ujęcia tematu, a także samodzielność wykonania, kreatywność, wrażliwość artystyczną oraz umiejętność zaprezentowania własnych obserwacji i przemyśleń, postanowiło przyznać:

 • I miejsce – Marceli Mandziak z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu,
 • II miejsce – Zuzannie Woźniak ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie,
 • III miejsce – Oldze Wróblewskiej z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu,
 • wyróżnienie – Klaudii Kwiecińskiej z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu,
 • wyróżnienie – Jakubowi Białkowi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie,
 • wyróżnienie – Sylwii Rogackiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Gubinie.

Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy! Gala wręczenia nagród odbędzie się 6 czerwca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. O szczegółach uroczystości poinformujemy zwycięzców indywidualnie.

Przedsięwzięcie zorganizował Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. we współpracy z Zarządem Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa lubuskiego oraz Wojewódzkim Zarządem Zakładowym w Gorzowie Wlkp. NSZZ Pracowników Policji.

oprac. Magdalena Dudlej

fot. Krzysztof Pawłowski

Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Gorzowie Wlkp.  

Pliki do pobrania

Źródło: Policja.pl / strazgraniczma.pl

Możesz wybrać województwo rozwijając MENU w lewym górnym rogu strony