28 lat Straży Granicznej

Straż Graniczna została powołana 16 maja 1991 r. Zgodnie z ustawą jest formacją jednolitą, uzbrojoną i umundurowaną, utworzoną do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz, odpowiedzialną za organizowanie i prowadzenie kontroli ruchu granicznego, kontrolę legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP.

Do zadań Straży Granicznej należy również rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw dotyczących handlu ludźmi.

W szeregach formacji pełni służbę 14,5 tys. funkcjonariuszy (prawie ¼ to kobiety), a zatrudnionych jest prawie 3,4 tys. pracowników. W Straży Granicznej pełni służbę także 256 psów służbowych. Ponadto w Bieszczadzkim Oddziale SG służbę pełnią konie (łącznie 8).Straż Graniczna ochrania granicę lądową RP o długości ponad 3,5 tysiąca km, a odprawy graniczne prowadzone są na 70 przejściach granicznych: 19 drogowych, 14 kolejowych, 18 morskich, 1 rzecznym i 18 lotniczych.

W strukturze formacji znajduje się Komenda Główna SG, 9 oddziałów  oraz 3 ośrodki szkolenia. 

Nadodrzański Oddział SG swoim zasięgiem obejmuje województwa lubuskie, dolnośląskie i wielkopolskie. Ochraniany przez oddział odcinek granicy państwowej mierzy 716 km – 278 km z Niemcami i 438 km z Czechami. W strukturze Nadodrzańskiego Oddziału SG znajduje się 11 placówek SG – w Gorzowie Wielkopolskim, Świecku, Zielonej Górze – Babimoście, Tuplicach, Zgorzelcu, Legnicy, Wrocławiu – Strachowicach, Jeleniej Górze, Kłodzku, Kaliszu i Poznaniu – Ławicy. W wśród nich są trzy lotnicze przejścia graniczne – Wrocław – Strachowice, Poznań – Ławica i Zielona Góra – Babimost. W strukturze NoOSG znajdują się również Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim, Polsko – Niemieckie Centrum Współpracy w Świecku i Punkt Kontaktowy w Kudowie Zdroju.

W Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej służbę pełni 1193 funkcjonariuszy oraz 304 pracowników. Funkcjonariusze w trakcie realizacji zadań służbowych wspierani są przez 15 specjalnie wyszkolone psy służbowe.  

W przeszłości Straż Graniczna, wywodząca się z formacji granicznych powstałych po I wojnie światowej w 1919, obchodziła swoje święto w dniu Narodowego Święta Niepodległości, tj. 11 listopada. Do dzisiejszego dnia wręczane są w tym dniu odznaczenia dla zasłużonych w służbie.

Źródło: Policja.pl / strazgraniczma.pl

Możesz wybrać województwo rozwijając MENU w lewym górnym rogu strony