Zawody policyjnych ratowników w garnizonie śląskim

Do rywalizacji w zawodach, zorganizowanych przez Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, przystąpili policjanci reprezentujący jednostki miejskie i powiatowe śląskiego garnizonu, Oddział Prewencji Policji w Katowicach, Samodzielne Pododdziały Prewencji Policji w Bielsku-Białej i Częstochowie oraz Komisariat Autostradowy Policji w Gliwicach.

Głównym celem zawodów ratowników policyjnych jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i upowszechnienie idei oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Stróże prawa biorący udział w eliminacjach w pierwszej kolejności przystąpili do testu, który sprawdzał ich poziom wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnie dwuosobowe patrole zmierzyły się z zadaniem praktycznym, polegającym na udzieleniu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, wyciągniętym przez strażaków z zadymionego pomieszczenia. Nad prawidłowością realizacji poszczególnych konkurencji czuwała komisja, w skład której wchodzili ratownicy medyczni z Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

I miejsce – policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Żorach w składzie:

mł. asp. Mikołaj WIDENKA oraz sierż. szt. Mariusz MAŁEK,

II miejsce – policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu w składzie:

mł. asp. Andrzej SPIECHOWICZ oraz mł. asp. Paweł RACHLAK,

III miejsce – policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach w składzie:

st. sierż. Karol DANECKI oraz sierż. Jacek ZGRYŹNIAK.

Puchary, dyplomy oraz nagrody zwycięskim drużynom wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński wraz z naczelnikiem Wydziału Doboru i Szkolenia katowickiej komendy wojewódzkiej mł. insp. Joanną Świec-Rajcą.

Zdobywcy I miejsca będą reprezentowali garnizon śląski na VII Ogólnopolskich Zawodach Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, które odbędą się w dniach od 29 do 31 maja w Szkole Policji w Słupsku.

Źródło: Policja.pl /strazgraniczna.pl