Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG Robert Rogoz – awansował na stopień generała brygady

  • wręczenie nominacji generalskiej przez Prezydenta RP zdj. KGSG

Prezydent Polski Andrzej Duda w trakcie uroczystości w Belwederze wręczył nominacje generalskie łącznie pięciu oficerom Straży Granicznej. Najwyższy awans na stopień generała dywizji odbrał z rąk Prezydenta Komendant Główny Straży Granicznej Tomasz Praga. 

Generał brygady SG Rober Rogoz od 28 lat związany jest z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej.

Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych w Kętrzynie  – kierunek Straż Graniczna (1994 r.) rozpoczął służbę jako kontroler na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce.

Od 2000 roku – przez kolejne 12 lat służbę pełnił na przejściu granicznym w Korczowej, gdzie był najpierw zastępcą, a następnie komendantem Placówki SG w Korczowej.

Od 2012 roku pełnił funkcję zastępcy, a potem komendanta Bieszczadzkiego Oddziału SG.

W trakcie swojej służby w Straży Granicznej był wielokrotnie odznaczany i awansowany:

  1. Brązowy Krzyż Zasługi – 2010 r.
  2. Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę – 2015 r.
  3. Złoty Medal Za Zasługi Dla Straży Granicznej – 2015 r.
  4. Złoty Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju – 2018 r.
  5. Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa – 2004 r.
  6. Odznaka SG – 2003 r. 

Był odznaczony również wieloma innymi odznaczeniami branżowymi.

Źródło: Policja.pl / strazgraniczna.pl