Obchody 28. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG

W przeddzień uroczystości w Kaplicy Zamkowej w Raciborzu Kapelan Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppor. SG Artur Suska wspólnie z Proboszczem Parafii św. Jana Chrzciciela w Raciborzu ks. Jerzym Hetmańczykiem odprawił mszę świętą w intencji funkcjonariuszy i pracowników Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. We mszy uczestniczył także Dziekan Ewangelicki Straży Granicznej ks. płk SG Kornel Undas.

Na głównych uroczystościach, które w tym roku odbyły się na terenie Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu obecni byli: Zastępca Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek, Wojewoda Opolski Adrian Czubak, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Michał Woś, Wiceprezydent Miasta Racibórz Dominik Konieczny, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele współdziałających służb mundurowych i instytucji z terenu województwa śląskiego i opolskiego, duchowieństwa, sądownictwa i prokuratury, dyplomaci oraz delegacje służb granicznych z Czech. Wśród gości nie zabrakło również przedstawicieli kultury, uczelni wyższych, szkół, harcerstwa, pracowników i funkcjonariuszy ŚlOSG z rodzinami oraz mieszkańców Raciborza.

Gospodarzem uroczystości był Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek, który przywitał przybyłych gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Jak co roku, święto było okazją do złożenia podziękowań funkcjonariuszom oraz pracownikom za ich wzorową pracę i służbę. Wręczone zostały wyróżnienia, odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty mianowania na kolejne stopnie służbowe w Straży Granicznej.

Podczas uroczystego apelu 6 osób otrzymało medale „Za Długoletnią Służbę”, które na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał Prezydent RP Andrzej Duda. Medalem „Za Zasługi dla Straży Granicznej”, który nadał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczono 6 osób, natomiast Komendant Główny Straży Granicznej nadał 8 funkcjonariuszom Oddziału Odznakę Straży Granicznej.

“Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego” z rąk Wicemarszałka Województwa Śląskiego Michała Wosia otrzymali: Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek, Dziekan Ewangelicki Straży Granicznej ks. płk SG Kornel Undas oraz Placówka Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach.

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek i Zastępca Komenda Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Dariusz Bukowski wręczyli 8 medali „Zasłużony dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej”. Medal ten przyznawany jest w dowód uznania za wsparcie udzielane ŚlOSG oraz tym osobom, które w sposób wzorowy, ponadprzeciętny wykonywały obowiązki służbowe, a także przejawiały szczególną inicjatywę w służbie lub pracy.

Jeden funkcjonariusz, który honorowo oddaje krew, otrzymał odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.

Z okazji Święta Straży Granicznej awanse na kolejne stopnie służbowe otrzymało 66 funkcjonariuszy, w tym: 8 oficerów, 32 chorążych i 26 podoficerów. Ponadto 8 funkcjonariuszy, którzy ukończyli szkolenie w zakresie Szkoły Chorążych w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, odebrało akty mianowania na stopień młodszego chorążego SG.

Uroczystość uświetnił okolicznościowy Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza połączony z pokazem musztry paradnej.

Z okazji naszego święta dzisiaj w Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odbył się także Dzień Otwartych Koszar.

Już po raz kolejny uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, przedszkolaki oraz mieszkańcy Raciborza i okolic mieli możliwość zapoznać się ze służbą w Straży Granicznej „od kuchni”. Funkcjonariusze ŚlOSG oprowadzali przybyłych gości po Komendzie Oddziału. Podczas dni otwartych można było zobaczyć sprzęt pirotechniczny, transportowy, łączności i uzbrojenie używane przez Straż Graniczną w codziennej służbie. W programie znalazło się także zwiedzanie sali tradycji oraz strzelnicy, na której wiele osób sprawdziło swoje umiejętności na trenażerze laserowym. Swój sprzęt zaprezentowała raciborska Policja, która przygotowała również tor przeszkód i konkurs o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z Katowic udostępnił dla odwiedzających specjalny pojazd symulujący dachowanie auta, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z Raciborza specjalne okulary, jakimi są narkogogle i  alkogogle, które symulują skutki zażywania narkotyków czy alkoholu. Podczas dni otwartych Komendę Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odwiedziło kilkaset osób.

Źródło: Policja.pl /strazgraniczna.pl