Nielegalnie przyjechali do Polski ukryci w naczepie ciężarówki

  • zatrzymani cudzoziemcy
  • zatrzymani cudzoziemcy
    zatrzymani cudzoziemcy

Informację o obcokrajowcach ujawnionych w bułgarskiej ciężarówce funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymali od policjantów z Pawłowic. Zatrzymani cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów. Podczas przesłuchania dwóch z nich oświadczyło, że pochodzi z Bangladeszu, natomiast trzeci zadeklarował obywatelstwo Iraku. Do naczepy ciężarówki dostali się w Rumunii przy pomocy przemytnika. Zamierzali dotrzeć do krajów Europy Zachodniej.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Bielsku – Białej wszczął w stosunku do nielegalnych migrantów postępowania administracyjne. Usłyszeli oni również zarzuty dotyczące przekroczenia granicy RP wbrew przepisom. Obywatele Bangladeszu zostali przekazani stronie czeskiej w ramach umowy o readmisji. Z kolei zatrzymany obywatel Iraku został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Źródło: Policja.pl /strazgraniczna.pl