Już nie jeden a dwa podrobione dokumenty ujawniono przy jednym cudzoziemcu

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 36-letniego cudzoziemca gdy razem ze swoim greckim kolegą udawali się na zakupy do Polski. Mężczyzna w trakcie kontroli okazał funkcjonariuszom swój biometryczny paszport. W wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu okazało się, że obywatel Albanii przekroczył o 38 dni dopuszczalny 90 dniowy okres pobytu na terytorium państw Schengen. W samochodzie, w którym podróżował znaleziono ponadto dwa podrobione greckie dokumenty. W obu zamieszczone były zdjęcia obywatela Albanii. Cudzoziemiec został zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na używaniu jako autentycznego podrobionego dokumentu. W związku z popełnionym wykroczeniem przekroczenia granicy wbrew przepisom obywatel Albanii ukarany został mandatem karnym w wysokości 200 zł.

Wczoraj w trakcie przesłuchania cudzoziemiec przyznał się do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał się karze grzywny w wysokości 1200 zł. Ponadto Komendant PSG w Świecku wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z określonym terminem wyjazdu do 15 dni oraz zakazem ponownego wjazdu na terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen przez okres 1 roku. 

Źródło: Policja.pl / strazgraniczma.pl