Impreza „zakrapiana” alkoholem dla dwóch dziewcząt w wieku 13 i 15 lat zakończyła się w szpitalu

Alkohol przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich! Nie wolno sprzedawać żadnych napojów spirytusowych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. Sprzedaż alkoholu nieletnim to przede wszystkim szkoda wyrządzona młodemu człowiekowi i  jego rodzicom.  

Tymczasem do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Olkuszu zostanie skierowany przez policjantów z miejscowej komendy wniosek  wobec 5-osobowej grupy nieletnich dziewcząt i chłopców w wieku od 13 do 16 lat. 26 maja br. młodzież „hucznie” obchodziła urodziny kolegi. Impreza „zakrapiana” alkoholem dla dwóch dziewcząt w wieku 13 i 15 lat zakończyła się w szpitalu. Lekarz, który został wezwany na miejsce, stwierdził u nich zatrucie alkoholowe. Dziewczynom pobrano krew do badań. Okazało się, że jedna z nich miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Pozostała trójka nieletnich trafiła pod opiekę rodziców.

Przypominamy, że spożywanie alkoholu przez nieletnich jest zabronione, ale i traktowane jako przejaw ich demoralizacji (ustawa o postepowaniu w sprawach nieletnich i przejawach demoralizacji). W takim przypadku policja skieruje wniosek do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o przejaw demoralizacji i  sąd rodzinny może nałożyć na nieletniego środki wychowawcze, które wymienione są w ustawie.   Policja apeluje, by nie ułatwiać nieletnim kupowania alkoholu. Osoba dorosła kupująca nieletniemu alkohol i rozpijająca ją naraża się m.in. na odpowiedzialność karną wynikającą z art. 208 Kodeksu karnego „Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Policjanci apelują, by sprzedawcy  upewnili się, czy podają alkohol osobie dorosłej. Sprzedawca może  żądać okazania dowodu osobistego, by sprawdzić wiek osoby, co do której istnieje podejrzenie, że może być ona niepełnoletnia. Sklep, w którym sprzedawca podaje alkohol nieletniemu, obligatoryjnie utraci koncesje na sprzedaż alkoholu, a właściciel nie będzie mógł ubiegać się o wydanie nowego zezwolenia przez 3 lata od jego cofnięcia (art. 18 ust. 10 pkt 1 lit. a oraz ust. 11 ustawy), w przypadku sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.  Ustawa o wychowaniu w trzeźwości  przewiduje również możliwość nałożenia środków karnych w postaci zakazu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem lub przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były one własnością sprzedawcy (art. 43 ustawy). Odpowiedzialność karną poniesie sprzedawca oraz przedsiębiorca prowadzący punkt, w którym doszło do naruszenia przepisów. Zbliżają się wakacje, młodzi ludzie będą spędzać czas wolny w domu, wśród przyjaciół i znajomych. Policjanci apelują do  rodziców i radzą, by szczególnie teraz, jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego, wzmóc nadzór nad swoimi pociechami. Rodzice powinni poświęcać dzieciom więcej czasu na rozmowę. Uczyć ich właściwych zachowań i asertywności.

Źródło: Policja.pl