Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku – Białej zatrzymali wczoraj 6 obywateli…

Na autostradzie A 1 w Żorach zatrzymano czworo Ukraińców. Wracali oni z Czech na Ukrainę. Cudzoziemcy posiadali wizy z prawem do pracy w Polsce. W trakcie czynności kontrolnych funkcjonariusze SG ustalili, że żaden z obywateli Ukrainy nie podjął zatrudnienia u pracodawcy wskazanego w dokumentach. Posiadane wizy potrzebne im były po to, by wyjechać do Czech.

Z kolei w Bielsku – Białej funkcjonariusze SG zatrzymali dwóch Ukraińców. Dane osobowe jednego figurowały w wykazie osób niepożądanych na terytorium RP, a drugi przeterminował swój pobyt na terytorium państw Schengen o ponad osiem miesięcy.

Wszyscy obcokrajowcy za naruszenie obowiązujących w naszym kraju przepisów otrzymają decyzje zobowiązujące do powrotu.

Źródło: Policja.pl /strazgraniczna.pl