Przedstawiciele Ambasady USA szkolili funkcjonariuszy KaOSG

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie-Balicach oraz przedstawiciele Placówek Straży Granicznej z Tarnowa, Zakopanego oraz Kielc. Do udziału w spotkaniu zostali również zaproszeni przedstawiciele firm, zajmujących się obsługą pasażerów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Krakowie-Balicach.

Bogata oferta kursu obejmowała m.in.: zagadnienia dotyczące zabezpieczeń, jak również fałszerstw dokumentów podróży USA oraz wiz. Szkolenie było bardzo ciekawe, a jego atrakcyjność podnosiły realne przykłady ujawnianych na co dzień fałszerstw dokumentów.

  • Przedstawiciele Ambasady USA szkolili funkcjonariuszy KaOSG
  • Przedstawiciele Ambasady USA szkolili  funkcjonariuszy KaOSG
    Przedstawiciele Ambasady USA szkolili funkcjonariuszy KaOSG
  • Przedstawiciele Ambasady USA szkolili  funkcjonariuszy KaOSG
    Przedstawiciele Ambasady USA szkolili funkcjonariuszy KaOSG

Źródło: Policja.pl / strazgraniczna.pl