Próbowali uciec przed funkcjonariuszami Straży Granicznej

Funkcjonariusze PSG w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z  Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy prowadzili wczoraj 13 sierpnia wspólną kontrolę w gospodarstwie rolnym w miejscowości Krzeszyce. Na miejscu funkcjonariusze zastali sześciu pracujących obywateli Ukrainy. W trakcie legitymowania trzech mężczyzn nagle zaczęło uciekać w kierunku pola kukurydzy, jednak błyskawiczne działanie funkcjonariuszy udaremniło im to skutecznie. Jak się następnie okazało cała trójka w wieku 20-29 lat chciała uniknąć kontroli, ponieważ  wykonywał pracę bez wymaganych zezwoleń. Wczoraj  Komendant Placówki Straży Granicznej w Gorzowie Wielkopolskim wszczął postępowanie zmierzające do wydania cudzoziemcom decyzji, na podstawie których będą musieli wyjechać z Polski.

Konsekwencje poniesie również właścicielka gospodarstwa rolnego, która nielegalnie powierzała pracę tym cudzoziemcom. Za złamanie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, grozi jej kara grzywny do 30 000 zł.

Źródło: Policja.pl / strazgraniczma.pl