Znamy już zwycięzcę Etapu Wojewódzkiego II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów-Oskarżycieli Publicznych

Znamy już zwycięzcę Etapu Wojewódzkiego II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów-Oskarżycieli Publicznych

Data publikacji 09.10.2019

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbył się Etap Wojewódzki II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów-Oskarżycieli Publicznych. Celem zawodów było wyłonienie policjanta pełniącego funkcję oskarżyciela publicznego, który potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do rywalizacji w etapie wojewódzkim przystąpiło 31 mundurowych z komend miejskich i powiatowych garnizonu śląskiego. Wygrał kom. Mariusz Konieczny z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie i to on będzie reprezentował śląski garnizon podczas II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów-Oskarżycieli Publicznych w Legionowie.

W Etapie Wojewódzkim II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów-Oskarżycieli Publicznych udział wzięło 31 policjantów z komend miejskich i powiatowych garnizonu śląskiego, którzy wygrali w swoich jednostkach etap powiatowy. To doświadczeni i zaangażowani policjanci pełniący funkcję oskarżycieli publicznych. Na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach policjanci rozwiązywali testy, dotyczące zagadnień z zakresu Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego i Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Po sprawdzeniu testów wyłoniono zwycięzcę Etapu Wojewódzkiego II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów-Oskarżycieli Publicznych. To kom. Mariusz Konieczny, który służbę pełni w Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie. II miejsce zajął podkom. Marcin Kikosicki z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, a III sierż. szt. Tomasz Majdziak z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

Puchary zwycięzcom wręczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn.

Kom. Mariusz Konieczny w dniach od 18 do 19 listopada 2019 r. będzie reprezentował śląski garnizon policji podczas II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów-Oskarżycieli Publicznych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Źródło: Policja.pl /strazgraniczna.pl