8 cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu i muszą opuścić Polskę

Do zatrzymań obcokrajowców doszło w trakcie prowadzonych kontroli legalności pobytu na terenie województwa opolskiego i śląskiego. Na Śląsku funkcjonariusze z Placówek Straży Granicznej w Bielsku – Białej, Katowicach – Pyrzowicach i Rudzie Śląskiej zatrzymali sześcioro obywateli Ukrainy i obywatela Indii. Na Opolszczyźnie natomiast funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Opolu zatrzymali jednego obywatela Ukrainy.

W czterech przypadkach obywatele Ukrainy nie posiadali dokumentów pobytowych bądź przeterminowali swoje pobyty na terytorium państw Schengen. Dwoje kolejnych obcokrajowców – Ukrainka i Hindus – wykorzystywało wizy z prawem do pracy w Polsce niezgodnie z ich przeznaczeniem. W pozostałych dwóch przypadkach dane cudzoziemców widniały w wykazie osób niepożądanych na terytorium RP.

Za naruszenie przepisów zatrzymani cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu i teraz muszą opuścić nasz kraj.

Źródło: Policja.pl /strazgraniczna.pl

Możesz wybrać województwo rozwijając MENU w lewym górnym rogu strony