Posłużył się fałszywym węgierskim dowodem osobistym

We wtorek 8 stycznia 2019 r. funkcjonariusze Straży Granicznej z Poznania zatrzymali  39-letniego obywatela Ukrainy. Cudzoziemiec do Polski przyleciał z Kijowa. W trakcie kontroli granicznej mężczyzna przedstawił węgierski dowód osobisty. Dowód ten po przeprowadzonej analizie okazał się przerobiony. Mężczyzna po zatrzymaniu przyznał się, że ma przy sobie również ukraiński paszport biometryczny ważny do 2027 r., potwierdzający jego tożsamość i legalny pobyt na terytorium RP. W dalszej rozmowie z funkcjonariuszami ujawnił, że za fałszywy dokument zapłacił w Hiszpanii 3,5 tys. euro. Cudzoziemiec  przyznał się do zarzucanego czynu określonego w art. 270 § 1 kk i dobrowolnie podał się karze grzywny w wysokości 1000 zł. Dodatkowo Komendant PSG w Poznaniu – Ławicy zobowiązał cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP. Ukrainiec na podstawie orzeczenia sądu, do czasu wyjazdu z Polski przebywać będzie w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu. 

Źródło: Policja.pl / strazgraniczma.pl

Możesz wybrać województwo rozwijając MENU w lewym górnym rogu strony