Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej podsumował 2018 rok

Komendant płk Robert ROGOZ przedstawił specyfikę oddziału, zagrożenia i trendy migracyjne oraz odniósł się do liczby podróżnych odprawionych na podkarpackich przejściach granicznych (ok. 13 mln.). Poruszył również tematykę planów kadrowych. Bieszczadzki OSG prowadzi stałą rekrutację kandydatów do służby – w roku 2019 planowane jest przyjęcie 120 nowych funkcjonariuszy.

Zastępca komendanta BiOSG ds. granicznych ppłk SG Józef Burchała poinformował m. in. o wynikach działań operacyjno-śledczych, które tylko w roku ubiegłym doprowadziły do zlikwidowania 9 grup przestępczych zajmujących np. fałszerstwami dokumentów, nielegalną migracją, przemytem oraz produkcją towarów akcyzowych, jak również przemytem skradzionych pojazdów.

Z kolei Naczelnik Wydziału ds. Cudzoziemców BiOSG ppłk SG Dorota Szlachcic przedstawiła trendy w zakresie pobytu oraz zatrudnienia cudzoziemców na Podkarpaciu. W 2018 roku cudzoziemcy złożyli w regionie prawie 3,5 tys. wniosków o pobyt. Straż Graniczna przeprowadziła ponad 200 kontroli zatrudnienia cudzoziemców, podczas których stwierdzono 646 przypadków nielegalnego wykonywania pracy. Strażnicy graniczni przeprowadzili również ponad 1300 kontroli legalności pobytu cudzoziemców, w wyniku czego zatrzymano 465 obcokrajowców i wydano ponad 900 decyzji zobowiązujących do powrotu.

Zastępca komendanta BiOSG ds. logistycznych płk SG Robert Kielar przedstawił zakres inwestycji zrealizowanych w 2018 roku oraz plany na kolejne lata. Zwrócił m. in. uwagę na długo oczekiwaną strzelnicę, która jest aktualnie budowana na terenie komendy w Przemyślu. Istotne dla oddziału było również największe od kilkunastu lat doposażenie w nowe pojazdy. Kilkadziesiąt pojazdów sfinansowanych z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Programu Modernizacji Służb Mundurowych trafiło już do służby na granicę.

Ostatnim elementem spotkania było przedstawienie zaangażowania funkcjonariuszy BiOSG w działaniach międzynarodowych. Łącznie 65 podkarpackich strażników granicznych uczestniczyło w misjach przeprowadzonych w ramach umów bilateralnych (w Macedonii) oraz organizowanych przez Europejska Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex. Funkcjonariusze z Podkarpacia byli delegowani do tych krajów Europy Południowej, gdzie występuje duża presja migracyjna – m. in do Hiszpanii, Włoch, Grecji oraz Bułgarii.

  • BiOSG w liczbach w 2018 roku
  • podsumowanie działalności BiOSG w 2018r.
    podsumowanie działalności BiOSG w 2018r.

Źródło: Policja.pl / strazgraniczna.pl

Możesz wybrać województwo rozwijając MENU w lewym górnym rogu strony