Gruzin i Ukrainiec przeterminowali pobyt

38-latek został zatrzymany przez funkcjonariuszy III KP KMP w Kielcach dzień wcześniej. Podczas kontroli przeprowadzonej przez Policję ob. Gruzji dowiedział się, że przeterminował pobyt na terytorium RP i od 13.09.2018 r. przebywa w Polsce nielegalnie. W wyniku dalszych czynności służbowych, przeprowadzonych już przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Kielcach ustalono, że mężczyzna ostatni raz wjechał do Polski legalnie w połowie czerwca 2018 r., na podstawie paszportu biometrycznego. Celem jego przyjazdu było znalezienie pracy. W związku z tym, że ob. Gruzji przeterminował pobyt w RP o 120 dni, Komendant PSG w Kielcach wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, w której określił zakaz wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez okres 6 miesięcy.

Natomiast wczoraj po południu funkcjonariusze Placówki SG w Tarnowie, realizując czynności służbowe poddali kontroli autokar. W wyniku podjętej kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP zatrzymali ob. Ukrainy. Cudzoziemiec wjechał ostatni raz legalnie na terytorium Polski  w połowie października 2018 r., na podstawie ważnego paszportu biometrycznego. W okresie ostatnich 180 dni przebywał w RP 91 dni, tym samym przekroczył dopuszczalny 90 dniowy okres pobytu w ruchu bezwizowym o jeden dzień. W związku z powyższym Komendant PSG w Tarnowie decyzją zobowiązał cudzoziemca do powrotu z 6-miesięcznym zakazem wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen. Ponadto ob. Ukrainy został ukarany mandatem karnym gotówkowym.

Źródło: Policja.pl / strazgraniczna.pl

Możesz wybrać województwo rozwijając MENU w lewym górnym rogu strony