Honorowo polała się krew…

Podczas zawodów zebrano łyżwy i kaski oraz słodycze dla potrzebujących dzieci. W ramach organizacji turnieju, przeprowadzono także zbiórkę krwi. Do akcji włączyli się również funkcjonariusze z Klubu HDK, działającego przy Placówce SG w Zakopanem.

W trakcie akcji zebrano 16 litrów życiodajnego płynu.

Źródło: Policja.pl / strazgraniczna.pl