Od dziś tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej

Na granicy polsko – litewskiej do przekraczania granicy wyznaczono dwanaście tymczasowych przejść granicznych szczegółowo wymienionych w ROZPORZĄDZENIU. Są to: Ogrodniki, Budzisko, Trakiszki, Berżniki, Sudawskie, Trompole, Krejwiany (gmina Rutka-Tartak), Krejwiany (gmina Puńsk), Burbiszki, Podlaski, Poszeszupie, Grzybina.

Powodem jest konieczność zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa podczas konferencji w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, która odbędzie się w Warszawie w dniach 13-14 ltego br. Przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych oznacza nie tylko możliwość stałego, bądź czasowego kontrolowania osób przekraczających granicę, ale również przeciwdziałania wjazdowi do Polski osób, które mogą zakłócić porządek publiczny lub w inny sposób stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. W praktyce nie będzie się to wiązało z żadnymi ograniczeniami w podróżowaniu. Jest to wyrywkowa, sprofilowana kontrola graniczna, prowadzona na wjazd do Polski.

Straż Graniczna posiada doświadczenie w zakresie tymczasowego przywrócania kontroli granicznej, ponieważ kontrola była przywracana na polskiej granicy już czterokrotnie – podczas EURO 2012, COP19 w Warszawie w 2013 r., Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. czy w trakcie grudniowej konferencji COP 24 w Katowicach. Zdobyte doświadczenia pokazują, że działania realizowane w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej nie powodują istotnych utrudnień na drogach przecinających granicę państwową.

Źródło: Policja.pl /strazgraniczna.pl