Nie spełnili warunków na wjazd

Wszystkie przypadki miały miejsce w ostatni weekend na Lotnisku Chopina. Większość z zawróconych osób podawała inny cel przyjazdu do naszego kraju, niż ten, który deklarowali przy ubieganiu się o wizę – nie potrafili potwierdzić warunków swojej wizyty w Polsce (brak rezerwacji hotelowych, środków finansowych na pobyt, czy biletu powrotnego). Troje z cudzoziemców wykorzystało już dozwolony okres pobytu w naszym kraju, a jedna osoba nie posiadała wymaganej wizy ani innego dokumentu pobytowego, który umożliwiłby jej wjazd do strefy Schengen. Wśród osób, które nie wjechały do Polski w miniony weekend było 3 ob. Gruzji, ob. Turcji, Iraku, Ukrainy, Indii i Tonga. 

źródło: Policja.pl / strazgraniczna.pl