Szkolenie dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na zaproszenie Dyrekcji Zakładu Karnego w Trzebini przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadził  szkolenie z zakresu rozpoznawania osób będących pod działaniem nowych substancji psychoaktywnych powszechnie nazywanych „dopalaczami”. Funkcjonariusze Zakładu Karnego mieli okazję zobaczyć atrapy „nowych narkotyków” oraz zadawać pytania odnośnie działań ochronnych wobec osób, które są np. pobudzone przez substancje stymulująco oddziaływujące  na ośrodkowy układ nerwowy. Omawiano też zastosowanie przez osadzonych przetwarzanych ogólnie dostępnych leków, które w konsekwencji stają się substancjami pobudzającymi, lub halucynogennie oddziaływujących na organizm człowieka. Ponadto dyskutowano o kolejnej nowelizacji Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii, która weszła w życie 21 sierpnia 2018 roku. W szkoleniu udział wzięło 36 funkcjonariuszy ZK Trzebinia. Szkolenie poprowadził asp. szt. Robert Bretner z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie.

Źródło: Policja.pl