Nowe Miasto Lub.: Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku. Policyjni narciarze na stoku Kurzej Góry w Kurzętniku

Nowe Miasto Lub.: Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku. Policyjni narciarze na stoku Kurzej Góry w Kurzętniku

Funkcjonariusze w niebieskich mundurach, którzy przeszli szkolenie merytoryczne i praktyczne z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa miłośnikom „białego szaleństwa” pojawili się na stoku narciarskim Kurza Góra w Kurzętniku. Policjanci dbając o narciarzy i snowboardzistów zorganizowali konkursy dla dzieci i młodzieży ale przede wszystkim uczyli zasad bezpieczeństwa obowiązujących na stoku.

W sobotę na stoku Kurzej Góry w Kurzętniku pojawili się stróże prawa w niebieskich mundurach. Policjanci promowali akcję informacyjno-edukacyjną pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, której celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Podczas eventu policjanci udzielali cennych wskazówek, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo oraz przypominali o przestrzeganiu obowiązujących przepisów. Nad bezpieczeństwem aktywnie wypoczywających czuwali policyjni narciarze z OPP KWP w Olsztynie.

Dla grupy osób przebywających na stoku ze szkolnej wymiany polsko-rosyjskiej  przygotowane były specjalne konkursy wiedzy dotyczące zasad bezpieczeństwa. Aby wygrać jedną z atrakcyjnych nagród, należało właściwie odpowiedzieć na pytania związane z bezpieczeństwem na stoku. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali elementy odblaskowe, kamizelki, zawieszki.

Funkcjonariusze promowali w ten sposób zimowy konkurs  fotograficzno – plastyczny „Stok nie jest dla bałwanów!”. Więcej na stronie: http://policja.pl/pol/bezpieczenstwo-na-stoku/26061,Kreci-mnie-bezpieczenstwo-na-stoku.html

Podstawowym zadaniem policjantów na stokach narciarskich jest działanie prewencyjne, mające wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo. Policjanci przypominają przy tym, by osoby, które korzystają z uroków zorganizowanych tras narciarskich, zapoznały się z regulaminem obiektu i podstawowymi przepisami związanymi z „białym szaleństwem”.

lm/in

  • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
  • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
    Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
  • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
    Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku

źródło: Policja.pl / strazgraniczna.pl