Cudzoziemcy opuszczą Polskę

Cudzoziemcy opuszczą Polskę

11.02.2019 Krzysztof Grzech

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie w ubiegły weekend wydali cztery decyzje zobowiązujące cudzoziemców do powrotu. Dwóch obywateli Ukrainy, obywatel Turcji i Indii będą musieli opuścić Polskę.

2 ob. Ukrainy, ob. Turcji i Indii zostali zatrzymani na terenie województwa mazowieckiego z uwagi na naruszenie przepisów Ustawy o Cudzoziemcach (pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim, jeżeli wiza lub inny dokument są lub były wymagane).  Komendant Placówki straży Granicznej w Warszawie wydał zatrzymanym cudzoziemcom decyzje zobowiązujące go do powrotu. Po zakończonych czynnościach cudzoziemcy zostali zwolnieni.

źródło: Policja.pl / strazgraniczna.pl